0914973788 - Mr. Thạch

0938553048 - Mr. Nam
Bình giữ nhiệt chiết lá 500ml


Chi tiết sản phẩm


Bình giữ nhiệt chiết lá

Dung tích 500ml

giữ nhiệt 2 chiều nóng lạnh

Bao test

Liên hệ đạt hàng: 0938 553 048 anh Nam