0914973788 - Mr. Thạch

0909 909 270 Kế toán
Bình giữ nhiệt inox 500ml


Chi tiết sản phẩm


BÌnh giữ nhiệt 500ml

Sản xuất tại Việt Nam

Giữ nhiệt 2 chiều: Nóng lạnh

Liên hệ đặt hàng: 0938 553048 anh Nam