0914973788 - Mr. Thạch

0938553048 - Mr. Nam
Bộ ly pha lê 6 màu


Chi tiết sản phẩm


Bộ ly gồm 6 cái

6 màu khác nhau

hàng sản xuất tại Việt Nam

Thùng 18 bộ