0914973788 - Mr. Thạch

0909 909 270 Kế toán
Dây cáp mạng Nikko 0705


TH

Giá :

Chi tiết sản phẩm


 

 Chất liệu đồng nguyên chất, võ lõi cáp HDPE, võ cáp nhựa PVC, chiều dài 305m, chống nhiễu.